Užitečné odkazy

doi2bib.org - Generátor referencí na základě DOI identifikátoru (LaTeX)
ottobib.com - Generátor referencí na základě ISBN identifikátoru (LaTeX)
zoterobib.com - Generátor referencí nejen pro LaTeX