Teorie pružnosti
(verze pro ZS 2021/2022)

Transformace SS | Transformace tenzorů II. řádu | Geometricko-deformační vztahy

- Ortogonální transformace PDF
- Ověření výrazu pro transformaci tenzorů II. řádu .m file
- Odvození Green-Lagrangeova tenzoru přetvoření (poznámky k přednášce) PDF
- Odvození Almansiho tenzoru přetvoření (poznámky k přednášce) PDF
- Gren-Lagrange vs Cauchyho tenzor přetvoření - příklad č. 1 .m file doprovodný text
- Gren-Lagrange vs Cauchyho tenzor přetvoření - příklad č. 2 .m file doprovodný text
- Geometricko-deformační rovnice (poznámky k přednášce) PDF
- Posuv, rotace a přetvoření elementu (hab. práce) PDF

Napjatost v bodě tělesa | Tenzor napjatosti

- Využití vlastních čísel pro řešení problému rovinné napjatosti .m file, doprovodný text
- Řešení kubické rovnice s využitím goniometrické substituce text
- Funkce pro vykreslování směru hlavních napětí v případě prostorové napjatosti .m file