Experimentální Metody v Mechanice
(verze pro ZS 2021/2022)

- Využití vlastních čísel pro řešení problému rovinné napjatosti .m file, doprovodný text
- Diskrétní Fourierova transformace .m file
- Diskrétní Fourierova transformace - interaktivní text .mlx file