Experimentální Metody v Mechanice - Soubory

- Metoda nejmenších čtverců - příklad č. 1 (lineární regrese) .m file
- Metoda nejmenších čtverců - příklad č. 2 (nelineární regrese) .m file
- Fourierovy řady - příklad č. 1 .m file
- Fourierovy řady - příklad č. 2 .m file
- Diskrétní Fourierova transformace .m file
- Diskrétní Fourierova transformace - interaktivní text .mlx file
- Tranzientní data 1 .txt file
- Tranzientní data 2 .txt file
- Tranzientní data 3 .txt file
- Tranzientní data 4 .txt file

Zadání semestrálního projektu PDF
- Metoda: Fixed threshold .m file
- Metoda: Cross correlation .m file
- Metoda: SAM .m file
- Útlumová křivka (Snímač DWC B454): .fig, .txt