Experimentální Metody v Mechanice
(verze pro ZS 2019/2020)

- Ověření výrazu pro transformaci tenzorů II. řádu m.file
- Využití vlastních čísel pro řešení problému rovinné napjatosti m.file, doprovodný text
- Funkce pro vykreslování směru hlavních napětí v případě prostorové napjatosti m.file
- Řešení kubické rovnice s využitím goniometrické substituce text