Experimentální Metody v Mechanice
(verze pro ZS 2019/2020)

- Ověření výrazu pro transformaci tenzorů II. řádu .m file
- Využití vlastních čísel pro řešení problému rovinné napjatosti .m file, doprovodný text
- Funkce pro vykreslování směru hlavních napětí v případě prostorové napjatosti .m file
- Řešení kubické rovnice s využitím goniometrické substituce text
- Diskrétní Fourierova transformace .m file
- Diskrétní Fourierova transformace - interaktivní text .mlx file
- Dodatek k programu č. 4: Datový záznam vlnových průběhu .csv file
- Dodatek k programu č. 4: Vizualizace dat .m file
- Dodatek k programu č. 4: Grupová rychlost (červeně sym. mód, modře antisym. mód) .fig file