Experimentální Metody v Mechanice
(verze pro ZS 2019/2020)

P1 – Úvodní slovo k předmětu Experimentální metody v mechanice, informace ke klasifikaci předmětu, bodovému hodnocení, programům
C1 – Základní pojmy z lineární algebry

P2 – Ortogonální transformace, pojem tenzor
C2 – Seznámení se s Matlabem

P3 – Problém vlastních čísel a jeho následná aplikace v oblasti mechaniky
C3 – Seznámení se s Matlabem II, praktikum

P4 – Problém vlastních čísel a jeho následná aplikace v oblasti mechaniky II (1), Lineární/kvazilineární/nelineární regrese pomocí metody nejmenších čtverců – teorie (2)
C4 – Praktické početní příklady v prostředí software Matlab (téma 1)

P5 – Lineární/kvazilineární/nelineární regrese pomocí metody nejmenších čtverců – teorie
C5 – Lineární/kvazilineární/nelineární regrese pomocí metody nejmenších čtverců – praktikum

P6 – Fourierovy řady – teorie
C6 – Fourierovy řady – praktikum

P7 – Diskrétní Fourierova transformace - teorie (1), Základy zpracování signálu (2)
C7 – Diskrétní Fourierova transformace (téma 1+2)

P8Tenzometrie - druhy tenzometrů, princip měření, Wheatstonův můstek, Základní vlastnosti, způsoby zapojení, vliv provozních podmínek
C8 – Tenzometrie – praktikum

P9NDT metody – Ultrazvuková metoda
C9 – NDT metody – praktikum (Program: Stanovení materiálových charakteristik s využitím dvou fundamentálních vlnových módů)

P10NDT metody - Metoda akustické emise – základní pojmy, princip metody
C10 – Semestrální projekt

P11NDT metody - Metoda akustické emise – problematika šíření vlny v materiálu, disperze pulzu, lokalizace zdrojů AE
C11 – Semestrální projekt

P12 – NDT metody - Metoda akustické emise - metody lokalizace zdrojů AE
C12 – Semestrální projekt

P13+C13 – Exkurze

P14+C14 – Zápočtový týden/RezervaSoubory