Curriculum vitae

Vzdělání:
2019: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, obor Aplikovaná mechanika, doc.
(Habilitační práce: Matematický popis interakce Lambových vln s nespojitostmi v deskovitých strukturách)
2009-2013: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, obor Aplikovaná mechanika, Ph.D.,
(Disertační práce: Popis degradace povrchu konstrukčních prvků vlivem opakovaného kontaktního zatížení)
2006-2007: Studijní stáž - University of the West of England, Velká Británie
2003-2009: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, obor Aplikovaná mechanika, Ing.
1999-2003: Gymnázia Josefa Kainara v Hlučíně

Certifikace v NDT metodách dle ČSN EN ISO 9712:
- Akustická emise - stupeň III.
- Ultrazvuková metoda - stupeň III.
- Vizuální kontrola - stupeň II.

Člen České společnosti pro nedestruktivní testování (www.cndt.cz)

Profesní kariéra
2011-současnost: akademický/vědecko-výzkumný pracovník, Katedra aplikované mechaniky, Fakulta strojní, VŠB-TUO
2011-2013: vědecko-výzkumný pracovník, IT4Innovations Národní superpočítačové centrum

Oblast vědeckého zájmu:

Vlnová teorie
- Matematický popis interakce Lambových vln s vybranými typy nespojitostí s využitím semianalytických přístupů
- Nelineární Lambovy vlny v oblasti detekce materiálových a geometrických nespojitostí

TOPlist TOPlist TOPlistAkustická emise
- Aplikace metody akustické emise pro řešení multidisciplinárních problémů technické praxe
- Realizace recertifikačních zkoušek tlakových struktur (láhve, nádrže) v technické praxi dle platných EN ISO standardů

TOPlist TOPlist TOPlist

Významní klienti:

TOPlist     TOPlist     TOPlist     TOPlist    TOPlistVýznamné publikace z evidence VŠB-TUO: seznam